Вимоги

InterSci не надає послуги громадянам рф і білорусі

Матеріали приймаються лише у форматі документа Microsoft Word (*.doc або *.docx)

Основні вимоги

Мова тез: Українська, Англійська чи будь-яка інша (обмежень немає)

Обсяг матеріалів: від 2 до 6 сторінок оформлених за вимогами

Кількість авторів: не більше 4-х

Етика публікацій

Уважно перевіряйте подані матеріали. Автор має ручатися за достовірність поданої інформації, правильність цитування використаних джерел та гарантувати унікальність. Тези мають бути опубліковані вперше.

Технічні вимоги

Формат: А4

Орієнтація: книжкова

Поля(верхнє, нижнє, ліве, праве): всі по 2 см

Шрифт: Times New Roman, кегль – 14 пт

Міжрядковий інтервал: 1

Абзацний відступ: 1 см

Вирівнювання: по ширині

Назва тез та інформація про авторів

Назва тез: вирівнювання по лівому краю, напівжирний шрифт, 20 пт

ПІБ авторів: вирівнювання по лівому краю, напівжирний шрифт, 16 пт

Вчене звання, науковий ступінь, посада: вирівнювання по лівому краю, 12 пт

Місце роботи або навчання: вирівнювання по лівому краю, курсив, 12 пт

Рисунки та таблиці

На всі рисунки й таблиці по тексту даються посилання (наприклад: рис. 1. або табл. 1).

Розмір шрифтів в таблицях та рисунках має бути не меншим за Times New Roman, кегль – 10 пт.
Оформляються згідно з наведеним прикладом.

Список літератури

Оформлюється в кінці тез у порядку використання джерел в тексті під назвою «Список літератури».

На всі використанні джерела має даватися посилання в тексті у квадратних дужках (наприклад: [2], де 2 — порядковий номер використаного джерела в списку);

Список оформлюється згідно з одним із чинних стандартів на вибір автора:

APA Citation Style (7th edition): оформити онлайн