ХІV Міжнародна науково-практична конференція «The philosophical and attitudinal underpinning of scientific methods»

Дата проведення:

03 - 04 Квітня, 2023

Місце проведення:

Люблін, Польща

Рекомендоване цитування матеріалів конференції

Shkilna O.O. (2023). Adipokines levels in patients with systemic lupus erythematosus, possible patterns of changes according to the course of the disease. Proceedings of the XIV International Scientific and Practical Conference : The philosophical and attitudinal underpinning of scientific methods. Lublin, Poland, 03 –04 April. Pp. 28-29 URL: https://intersci.eu/events/the-philosophical-and-attitudinal-underpinning-of-scientific-methods/

BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES

Вплив елементів технології вирощування на ріст та розвиток гібридів соняшнику
Венгер Василь Олександрович, Ткаченко Євген Олександрович, Гарбар Леся Анатоліївна, Кнап Надія Василівна

Ефективність йодовмісних препаратів в технології вирощування сої
Сук Анастасія Геннадіївна, Бабенко Віталій Миколайович, Ярмоленко Надія Петрівна, Новицька Наталія Валеріївна

CULTURAL AND HISTORICAL SCIENCES

Професор О.В. Кривуша (1876–1920) – організатор дослідної та племінної справи у галузі тваринництва на українських землях
Бородай Ірина Сергіївна

ECONOMIC SCIENCES

Закордонний досвід інноваційного розвитку у сегменті залізничних пасажирських перевезень
Задоя Вячеслав Олександрович, Ващенко Олена Миколаївна

GEOGRAPHICAL SCIENCES AND TOURISM

Аналіз розміщення туристів у Польщі (перша половина 2022 року)
Гурова Дар’я Дмитрівна, Каптюх Тетяна Віталіївна, Шморгуненко Євгенія Олександрівна, Шпірко Аліна Сергіївна

MEDICAL SCIENCES

Відбір об’єктів-мішеней для створення вакцин
Калініченко Світлана Вікторівна, Скляр Надія Іванівна, Мінухін Валерій Володимірович, Торяник Інна Іванівна

Adipokines levels in patients with systemic lupus erythematosus, possible patterns of changes according to the course of the disease
Shkilna O.O.

Pain syndrome management in diabetic patients with myocardial infarction
Halushko Oleksandr, Boliuk Mariana

PEDAGOGICAL SCIENCES

Диригентська техніка як важливий компонент у підготовці студентів музично-педагогічних напрямів освіти
Бондарчук Алла Ярославівна

Український ігровий фолькльор та його вплив на формування особистості дитини
Волинець Марія Григорівна

Духовна музика і сьогодення (ціннісний аспект)
Григорчук Ігор Станіславович

Підготовка майбутніх педагогів до реалізації ігрової технології на уроках історії
Іванов В. Л.

Покращення міждисциплінарних взаємозв’язків та інтеграція навчальних дисциплін, шляхом проведення бінарних занять
Козельська Катерина Анатоліївна, Бут-Гусаім Оксана Ігорівна

Проблематика кваліфікаційних робіт магістрів як парадигма сучасних досліджень з методики навчання французької мови
Майєр Наталія Василівна

Сприймання сучасного вокального мистецтва студентами музично-педагогічних напрямів освіти як психолого-педагогічна проблема
Пахомова Галина Анатоліївна

Формування наукового світогляду студентів закладів вищої освіти при вивченні курсу вищої математики
Розуменко Анжела Оурелянівна, Розуменко Анатолій Михайлович

Використання логоритмічної ритміки у дітей з дизартрією
Ткач Ольга Володимирівна

Методика формування графічної компетентності учнів початкової школи як навчальна дисципліна ­­ в системі підготовки майбутніх учителів НУШ
Янко Наталія Олексіївна

Social adaptation of children with speech disorders
Pohrebniak Viktoriia

PHILOLOGICAL SCIENCES

Лексичні перекладацькі трансформації та їх класифікація
Климко Катерина Андріївна

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

Основи методики початкового навчання плаванню
Гета Алла Володимирівна, Остапов Андріан Васильович, Духнова Лариса Миколаївна

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES

Соціально-психологічні науки в підготовці аніматорів готельно-ресторанних закладів, як фахівців соціокультурного сервісу
Яковлєва-Мельник Наталія Георгіївна, Бігун Олена Валеріївна

TECHNICAL SCIENCES

Прогнозування забруднення атмосфери при неcприятливих метеоумовах
Біляєв Микола Миколайович, Біляєва Вікторія Віталіївна, Якубовська Зінаїда Миколаївна, Хохлов Євген Олександрович

Чисельні моделі аналізу рівня забруднення навколишнього середовища
Біляєв Микола Миколайович, Аксютін Семен Ігорович, Апостолова Катерина Іванівна, Сергійчук Юлія Віталіївна

Спосіб просторово – частотно – часового кодування для радіосистем передачі дискретних повідомлень
Комарова Лариса Олексіївна

Теоретичні методи визначення техногенного ризику при забрудненні повітря
Козачина Віталій Анатолійович, Машихіна Поліна Борисівна, Колчина Анна Константинівна, Яковлєв Дмитро Олександрович

До питання вибору типу димових сповіщувачів при проектуванні систем пожежної сигналізації
Терлецький Т.В., Кайдик О.Л., Бас Р.В., Ковш Ю.Г.

XIV Міжнародна науково-практична конференція за назвою «The philosophical and attitudinal underpinning of scientific methods», Люблін, Польща містить тези науковців в напрямку педагогічних, технічних, медичних та інших наук, що висвітлюють проблему різних підходів щодо системи наукового пізнання. Збірник міжнародної конференції знаходиться в відкритому доступі, що сприяє активному поширенню тез в науковому середовищі та можливому використанні цих напрацювань в майбутніх роботах.  

На цій сторінці кожен автор тез може завантажити персональний сертифікат учасника міжнародної науково-практичної конференції, що підтверджує залучення 12 годин (0,4 ECTS credits) для написання роботи. InterSci запрошує долучитись до участі в міжнародних конференціях 2023 року студентів, аспірантів, докторів та кандидатів наук, науково-педагогічних працівників, фахівців різних профілів й напрямів та інших зацікавлених осіб.