VII Міжнародна науково-практична конференція «Formation of ideas about the position and role of science»

Дата проведення:

13 - 14 Лютого, 2023

Місце проведення:

Неаполь, Італія

Рекомендоване цитування матеріалів конференції

Roman L.Y. (2023). Current environmental problems of the beech forests of the Carpathians. Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference : Formation of ideas about the position and role of science. Naples, Italy, 13–14 February. Pp. 9-10. URL: https://intersci.eu/events/formation-of-ideas-about-the-position-and-role-of-science/

ARCHITECTURE AND ART HISTORY

Символічний зміст орнаментального мистецтва
Марущак Оксана Василівна, Лесик Анна Ростиславівна, Черненко Діана Сергіївна

BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES

Current environmental problems of the beech forests of the Carpathians
Roman Liudmyla Yurivna

CULTURAL AND HISTORICAL SCIENCES

Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі фахової підготовки майбутніх істориків та археологів
Жалій Тамара Віталіївна

ECONOMIC SCIENCES

Міжнародний валютний фонд та його діяльність в Україні в умовах воєнного стану
Гладун Юлія Ігорівна

Екологічний облік як інструмент ефективної діяльності підприємства
Демко Ірина Іванівна

Peculiarities of corporate governance in Ukraine
Zakharova Natalia

Соціальна складова поняття “людина з особливими потребами”
Паймаш Ганна Василівна

Integrative processes in the modern information system of the enterprise
Kundrya-Vysotska Oksana Petrivna, Kundrya Vita Ihorivna, Kucherka Maria Yaroslavivna

Applıcatıon of forecasts ın the process of formıng the strategy of productıon ınfrastructure systems ın Azerbaıjan
Mahabbat A. Mammadov, Fidan A. Mammadova, Khanlar I. Ganiyev, Shukur I. Aliyev

GEOGRAPHICAL SCIENCES AND TOURISM

Вплив COVID-19 на туризм Китаю
Гурова Дар’я Дмитрівна, Цвілий Сергій Миколайович, Журавльова Світлана Миколаївна, Кукліна Тетяна Сергіївна

LEGAL AND POLITICAL SCIENCES

Володимир Корецький – фундатор порівняльного правознавства та міжнародного приватного права
Зінченко Олена Володимирівна

Сучасний стан та значення державної системи спостережень (моніторингу) за змінами стану навколишнього природного середовища в умовах воєнного стану
Казанчук Ірина Дмитрівна

В чому полягають відмінності в компетенції державного бюро розслідувань України від органів прокуратури та національної поліції України?
Лісойван Ярослав Миколайович

MEDICAL SCIENCES

Особливості репродуктивної системи жінки на тлі постковідного періоду
Бойчук О.Г., Головчак І.С.

PEDAGOGICAL SCIENCES

Формування інклюзивної компетентності майбутніх педагогів
Потапюк Лілія Миколаївна, Ковальчук Василь Васильович

Сучасні логопедичні технології розвитку лексико-граматичних компонентів та зв’язного мовлення дітей
Ревуцька Олена Володимирівна, Пархоменко Марина Вікторівна, Малуєва Тетяна Владиславівна, Ушакова Людмила Володимирівна

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

Використання спеціальних вправ на суші і у воді для розвитку швидкості у плавців
Гета Алла Володимирівна, Остапов Андріан Васильович

Особливості впровадження моделі готовності майбутніх фахівців із комп’ютерної інженерії до застосування здоров’язбережувальних інноваційних технологій у професійній діяльності
Жалій Руслан Васильович

Перспективи опанування бойових мистецтв у студентської молоді
Оніщук Лариса Миколаївна, Шавиро Юрій Іванович

Дистанційна форма проведення занять з фізичного виховання зі студентами СМГ
Хоміцька Валентина Миколаївна, Корж Євген Миколайович, Петрова Наталя Вікторівна

Досягнення особистої ефективності фахівців з фізичної реабілітації засобами тайм-менеджменту
Черменський Андрій Вячеславович

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES

Особливості інформаційного впливу на особистість в умовах війни
П’янківська Людмила Володимирівна

TECHNICAL SCIENCES

Аналіз дисперсного складу кисломолочного десерту
Добробог Юрій Володимирович

The influence of the speed of the flux cored wire on the penetration of the base metal and its share in the deposited metal
Lentiuhov Ivan Pavlovich

Methodological principles of the use of synthesis gas in energy production
Viacheslav Morozov, Ivan Obodovskyi

The preliminary project of pyrolysis gas powered tram
Ivan Obodovskyi, Viacheslav Morozov

Місцем проведення VII Міжнародної науково-практичної конференції «Formation of ideas about the position and role of science» було обрано місто Неаполь в Італії. Тема формування уявлень про місце і роль науки знайшла відображення в коротких, але ємних тезах в напрямках архітектурних, медичних, технічних та інших наук. Всі матеріали відображають сучасне бачення науковців щодо місця науки в сучасності.

На цій сторінці кожен автор тез може завантажити персональний сертифікат учасника міжнародної науково-практичної конференції, що підтверджує залучення 12 годин (0,4 ECTS credits) для написання роботи. InterSci запрошує долучитись до участі в наступних конференціях 2023 року студентів, аспірантів, докторів та кандидатів наук, науково-педагогічних працівників, фахівців різних профілів й напрямів та інших зацікавлених осіб.