ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «A substantive representation of the system of scientific knowledge»

Дата проведення:

27 - 28 Березня, 2023

Місце проведення:

Рига, Латвія

Рекомендоване цитування матеріалів конференції

Kostiuk T.M., Kyrychenko N.A. (2023). Problems of the prevalence and treatment of deep bite with functional correction of the muscle-joint complex. Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference : A substantive representation of the system of scientific knowledge. Riga, Latvia, 27–28 March. Pp. 29-31 URL: https://intersci.eu/events/a-substantive-representation-of-the-system-of-scientific-knowledge/

BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES

Визначення сумарного вмісту алкалоїдів в екстракті чистотілу методом титрування
Макаренко Олександр Григорович

Алелопатичні речовини рослин та чинники, які впливають на їх утворення
Остапчук Анастасія Володимирівна, Ступак Каріна Русланівна, Остапчук Владислава Володимирівна

CULTURAL AND HISTORICAL SCIENCES

Український біографічний архів як інструмент досліджень у сфері цифрової гуманітаристики
Вернік Олексій Леонідович, Вернік Юлія Вікторівна

ECONOMIC SCIENCES

Формування обліково-звітного забезпечення управління інформаційним потенціалом сталого розвитку підприємства
Будько Оксана Володимирівна, Шепель Аліна Владиславівна, Хижняк Іван Юрійович

Пріоритети торговельної інтеграції національного ринку зернових в глобальний
Хорошун Олександр Ігорович

GEOGRAPHICAL SCIENCES AND TOURISM

Вплив війни на ресторанний бізнес в Україні
Бадло Ніка Вікторівна

JOURNALISM AND DOCUMENT STUDIES

Сучасні виклики до фахівців документно-інформаційних установ в умовах війни
Безугла Ж.С.

MEDICAL SCIENCES

Problems of the prevalence and treatment of deep bite with functional correction of the muscle-joint complex
Kostiuk T.M., Kyrychenko N.A.

Тривожні розлади у дітей з соматоформними вегетативними дисфункціями дихальної системи та органічними захворюваннями легень
Невоя Марія Василівна

Сучасні аспекти вигодовування дітей першого року життя
Семань-Мінько І.С. 

PEDAGOGICAL SCIENCES

Методи формування емоційної грамотності у дітей старшого дошкільного віку з логопатологією
Бєлова Олена Борисівна

Особливості застосування інтерактивних методів у навчанні здобувачів освіти в умовах шкільної мовної освіти
Галаєвська Людмила Вікторівна

Міжпредметні зв’язки у викладанні хімії та англійської мови з елементами STEM, як засіб підвищення мотивації учнів до дистанційного навчання
Кльоц І.В., Іванова Т.О., Циба Н.С.

Аналіз педагогічної практики бакалаврів освітньо-професійної програми Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) як важливої складової частини навчально-виховного процесу.
Легостаєва Тетяна Вкторівна, Степаненко Олександра Євгеніївна

Педагогічна практика – важлива ланка між теоретичною та практичною діяльністю студентів освітньо-професійної програми Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).
Легостаєва Тетяна Вкторівна, Приходько Валерія Єгорівна

Зміст навчальної педагогічної практики в процесі професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов (французька мова і друга західноєвропейська мова)
Майєр Наталія Василівна

Аналіз тестування як форми перевірки знань здобувачів освіти
Тишковець Діана Андріївна, Юсипіва Тетяна Іванівна

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

Значення занять з фізичного виховання для формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості
Зубко Валентина Володимирівна, Черевичко Олександр Геннадійович, Смірнов Костянтин Миколайович

Проблематика якісного і кількісного складу нутріентів в раціоні харчування спортсменок – вегетаріанок
Лук’янцева Галина Володимирівна, Пастухова Вікторія Анатоліївна, Краснова Світлана Павлівна, Олійник Тетяна Миколаївна

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES

Напрями дослідження психологічної складової проблеми розбещення неповнолітніх
П’янківська Людмила Володимирівна

Метарепрезентація (Theory of Mind) як предмет дослідження у постнекласичній методології психології
Шувалов Олександр

TECHNICAL SCIENCES

Математичні моделі при розрахунку очистних споруд
Біляєв Микола Миколайович, Чирков Антон Олексійович, Чирва Максим Віталійович, Коваленко Антоній Станіславович

Впровадження закордонного досвіду енергозберігаючих заходів в будівлях
Волошин Микола Миколайович

Дослідження міцності кузова напіввагона з обшивкою бокових стін із гофрованих листів
Ватуля Г. Л., Ловська А. О.

Моделі оцінювання ризику ураження працівників
Гунько Олена Юріївна, Козачина Віталій Анатолійович, Просянкін Артем Павлович, Тислюк Олег Анатолійович

Математичне моделювання процесів масопереносу
Машихіна Поліна Борисівна, Гунько Олена Юріївна, Козачина Валерія Вячеславівна, Побєдьонний Руслан Павлович

Комп’ютерне моделювання силової взаємодії елементів робочого устаткування навантажувача
Ярижко Олександр Володимирович, Рагулін Віталій Миколайович, Єфремов Олександр Вікторович, Зятюк Андрій Іванович

Збірник ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «A substantive representation of the system of scientific knowledge», Рига, Латвія містить різнопланові та актуальні тези за темою, кожна з яких висвітлює сучасні уявлення про систему наукових знань. Автори змогли долучитись до участі в міжнародній конференції завдяки заочному формату проведення та представити свої рукописи широкому колу науковців. Ми підтримуємо їх публікацію та розповсюдження зі збереженням авторських прав відповідно до обраної ліцензії Creative Commons.

На цій сторінці кожен автор тез може завантажити персональний сертифікат учасника міжнародної науково-практичної конференції, що підтверджує залучення 12 годин (0,4 ECTS credits) для написання роботи. InterSci запрошує долучитись до участі в міжнародних конференціях 2023 року студентів, аспірантів, докторів та кандидатів наук, науково-педагогічних працівників, фахівців різних профілів й напрямів та інших зацікавлених осіб.